Het einde van de metselwerkzaamheden nadert en langzaam maar zeker kan de schilder aan de slag. Sterker nog, de eerste witte laag is al te zien!

Per laag wordt er geschilderd en worden de kozijnen gezet. Na het schilderen en het zetten van de kozijnen wordt dit zelfde gedaan bij het volgende gebouw. Zo gaan we laag voor laag in een ‘treintje’ alle gebouwen af. Deze routing is mooi te zien op onderstaande foto.