Verzonden

Geachte heer/ mevrouw,

Hartelijk dank voor uw inzending. We houden u op de hoogte van de voortgang van Parc Fontaine.

Met vriendelijke groet,

Namens Parkcity B.V.

Rezidenz Development